Default image

admin

План активности на дан 10.08.2022. године

viberslika1

    Служба одржавања водоводних мрежа Баљевац     – наставак радова на изради водоводне линије. Пољане Центар-рад на санацији лома цеви. Барич ул.Обреновачка  бр.105/5 – рад на санацији лома цеви. Мала Моштаница  Шарчевића Крај  бр.22  -рад на санацији лома цеви .…

Обављање делатности

11dva (1) ВИК

Јавно комунално предузеће за обављање делатности сакупљања пречишћавања и дистрибуције воде и пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода .

Одржавање водовода

23 ВИК

Одржавање, реконструкција, адаптација и санација постојећих и изградња нових комуналних грађевинских и других инфраструктурних објеката, постројења, инсталација и опреме у функцији обављања комуналних делатности Предузећа. Под одржавањем објеката комуналне инфраструктуре из оквира делатности Предузећа подразумева се инвестиционо и текуће одржавање…

Уклањање отпадних вода

22 ВИК

Уклањање отпадних вода које обухвата рад канализационих система и уређаја за обраду отпадних вода, скупљање и транспорт индустријских, комуналних и других отпадних вода, као и кишнице, коришћењем канализационих мрежа, колектора, покретних танкова или других видова транспорта; пражњење и чишћење септичких…