Category Водовод Барич

Обављање делатности

11dva (1) ВИК

Јавно комунално предузеће за обављање делатности сакупљања пречишћавања и дистрибуције воде и пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода .